baard-frl.nl

Zuiderzeemuseum

Boerderij Baard

In het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen staat een boerderijtje uit Baard, waar in de voorkamer een boerenleenbank is gevestigd, afkomstig uit Jorwerd. Het boerderijtje uit Baard was ooit van een zekere Gosse de Jong. Hij huurde eerst een boerenbedrijf, maar na een slaande ruzie met zijn pachtheer, besloot Gosse een boerderijtje te kopen. Dat was niet eenvoudig. De Jong had niet veel geld en zijn vrouw, een weesmeisje, nog minder. Na lang zoeken vond hij een geschikt bedrijfje in Baard. Gosse keerde zijn spaarpot om en moest geld lenen bij de Boerenleenbank. Dat was een zaak van vertrouwen. Zoals we kunnen zien in de uit Jorwerd afkomstige bank, ging het meestal om een boer die het aanzien en vertrouwen van zijn omgeving had. In een deel van zijn huis, meestal de mooie kamer, kwam een bureau en een kluis en daar werd gebankierd.

Boerderij Baard

Het idee van de Boerenleenbank was afkomstig van de Duitse burgemeester Raiffeisen die vol zorg toekeek bij de problemen van de boeren in zijn gemeente. Als de landbouwprijzen daalden of de winter lang duurde kwamen zij in de problemen. Zij moesten hun vee verkopen tegen veel te lage prijzen en leningen aangaan tegen woekerrenten. Raiffeisen kwam met het idee van een gezamenlijke bank waarbij boeren uit een dorpsgemeenschap met elkaar een kapitaal vormden waaruit tegen aantrekkelijke voorwaarden kon worden geleend. Daarbij was de sociale controle nog dusdanig dat men er wel voor uitkeek om onverantwoorde leningen aan te gaan of niet tijdig terug te betalen. Het succes van de Raiffeisenbank werd in Nederland overgenomen in de vorm van Boerenleenbanken, de voorlopers van de Rabobank.

Boerderij Baard

In 1980 is de Stjelpboerderij afgebroken en weer opgebouwd in het Zuiderzee museum. Daar staat het nu ingericht als boerenleenbank aan de stadsgracht.

Bronnen: Westfries Museum, Zuiderzee museum