baard-frl.nl

Rijksmonumenten

Kop-hals-romp boerderij - 5166350

Aan de Gele Buorren 2 te Baard staat een kop-hals-romp boerderij welke aangemerkt is als Rijksmonument.

De BOERDERIJ van het kop-hals-romp type is gebouwd in 1898 in eclectische stijl met verwijzingen naar de Neo-Renaissance-stijl. De boerderij ligt op traditionele wijze georiënteerd ten opzichte van de dorpsterp: het voorhuis aan de weg rond de kerk, de schuur gericht naar de voormalige landerijen erachter. De schuur heeft een achtergevel-indeling die karakteristiek is voor een overwegend veeteeltbedrijf.

Op het achtererf staat een driebeukig koetshuis, dat vanwege te geringe architectonische waarde buiten bescherming van rijkswege valt.

De kop-hals-romp boerderij is opgetrokken in bruine baksteen, waarbij het woonhuisgedeelte, voor zover zichtbaar vanaf de straat, is verlevendigd met kunststenen decoraties.

Het woonhuis bestaat uit een bouwlaag onder zadeldak tussen topgevels met uitkragende schouderstukken; de dakschilden zijn belegd met zwarte geglazuurde, gegolfde Friese pannen. Op de nok twee schoorstenen met schoorsteenbord. De vanaf de straat zichtbare gevels worden horizontaal geleed door een Portland-cement plint; gepleisterde banden langs de onder en bovendorpel van de vensters en een gevellijst met drie velden waarin siermetselwerk; in de korte gevel is de geveltop horizontaal geleed door drie gepleisterde banden, waarvan de onderste correspondeert met de gootlijst.

In de lange gevel een neo-Renaissance porte brisée met middenstijl; tweetreeds stoep en twee T-vensters. De lichtopeningen worden afgesloten door een segmentboog met sluit- en aanzetstenen; de trommelvelden zijn versierd met siermetselwerk. Op de muurdammen ankers van siersmeedwerk.

In de korte gevel twee T-vensters; de lichtopeningen worden afgesloten door een segmentboog met sluit- en aanzetstenen; de trommelvelden zijn versierd met siermetselwerk. Op de muurdammen ankers van siersmeedwerk. In de geveltop een rondboogvenster met stolpraam onder een strekse rondboog met sluit- en aanzetstenen. De sluitsteen is tegelijkertijd console voor een toppilaster met kapiteel, waarop de schoorsteen rust. Aan weerszijden van het venster een rondbogig blindvenster. De achtergevel is vlak en nagenoeg ongeleed: een klein venster en eenvoudige staafankers. De hals is opgetrokken in bruine baksteen, onder zadeldak, belegd met zwarte geglazuurde holle pannen. In de gevel aan de straatzijde twee H-vensters onder een streklaag. In de achtergevel een deur met bovenlicht, onder een anderhalfsteens streklaag.

Het schuurgedeelte is opgetrokken in bruine baksteen, onder een schilddak, belegd met gesmoorde holle pannen; aan de straatzijde twaalf gietijzeren zesruits stalramen, waartussen lange ankerstaven. De achtergevel is iets hoger opgetrokken en heeft een opgeklampte dubbele mendeur naar de deel in een terugsprong; vijf kleine, gietijzeren stalruitjes en een opgeklampte dubbele staldeur. In de noordgevel drie gietijzeren rondboogvensters en lange ankerstaven. In de voorgevel van de schuur twee H-vensters, ter plaatse van de keuken, en een opgeklampte deur naar de deel.

Tot de waardevolle onderdelen behoren onder meer de gang met geornamenteerd stucplafond, terrazzovloer en marmeren gedenksteen in de wand: WOPKE A. DE GAVERE / HEEFT DEN / EERSTEN STEEN GELEGD / 2 APRIL 1898.

Stelphoeve in Baard - 8469

Aan de Faldenserwei 25 te Baard staat een Stelphoeve welke aangemerkt is als Rijksmonument.

Stelphoeve met ruim onderkelderd voorhuis met zesruitsvensters, toegankelijk langs bordes dat naar de omlijste ingang leidt.

Hek om kerkhof in Baard - 8467

Op stenen muurtje rustend ijzeren hekwerk in eenvoudige laat 19e eeuwse vormen (ronde gecanneleerde balusters en gepunte spijlen), dat kerkhof aan drie zijden omheind.

Kinderzerken en orgel in kerk Baard - 8468

De Herv. Kerk vanwege twee rode Bremerstenen kinderzerken, 14e eeuw, voor kinderen uit het geslacht Dekama. Eenklaviers orgel in 1888 gemaakt door Bakker en Timmenga. Mechanisch torenuurwerk A.H. van Bergen, Heiligerlee, 1876.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Foto's op rijksmonumenten.nl