baard-frl.nl

Dorpsvisie

Download Dorpsvisie: Tige Grien Tige Smûk, Tige Baard 2014

Tiden hawwe tiden en zo vergaat het de dorpsvisie uit 2001 ook. Nu ligt er een nieuwe dorpsvisie! Een document waar het bestuur van dorpsbelang zich door kan laten inspireren. Een document waarin een aantal actiepunten staan die Baard ‘smoel geven’. Een plan dat helemaal bij Baard past.

Hoe ontwikkel je een visie op de toekomst? Door te kijken: naar het verleden, naar het heden en dan projecteer je datgene wat je ziet op de nabije toekomst. Vijf, tien of vijftien jaar verder. Dat is de opdracht die we ons stellen in Baard in het najaar van 2013. Zo zitten we met de Baarders drie avonden rondom de ‘keukentafel’ en wordt er enthousiast meegedacht over een aantal onderwerpen.

Voor wie maken we een toekomstvisie? Voor onszelf. Kunnen we onze verwachtingen waarmaken? Waar een wil is, is een weg. Een toekomstvisie is een richtingwijzer, in het geval van het dorp Baard richting de gemeente Leeuwarden. Maar we kijken verder dan 2018! Vóór het echter zover is willen we nadenken over onze identiteit, waarom het goed leven is op het platteland, wat we willen behouden en wat er zou moeten komen. We gaan voor kwaliteit, niet zozeer voor kwantiteit.

Tijdens de keukentafelgesprekken vallen een aantal zaken op. We praten over Baard en zijn omgeving: tige grien; we praten over het dorpsleven: tige smûk; en we praten over hoe Baard is: nou, gewoon tige Baard.

De dorpsvisie anno 2014 krijgt daarom als motto mee:

Tige grien
Tige smûk
Tige Baard

Baard, mei 2014

Aukje Bergwerff - de Boer