baard-frl.nl

De tsjerke

Tsjerke

Vanaf ongeveer 1250 staat er een kerk midden in het dorp Baard. Vermoedelijk is het oorspronkelijk een houten kerkje geweest, later vervangen door een stenen gebouw. Deze kerk is gewijd aan Sint Gertrudis van Nijvel. De altaarsteen is onder de huidige kerk teruggevonden en gerestaureerd.

Sinds enkele jaren is de naam in ere hersteld en spreken we van de Gertrudiskerk.

Tot aan de hervorming behoorde Baard binnen de Rooms Katholieke Kerk tot het Dekenaat Winsum. De kerkelijke band met Winsum bestaat al ongeveer 800 jaar. Na de hervorming deelde Baard steeds de predikantsplaats met de Hervormde Gemeente Winsum.

Het kerkgebouw is in de loop der eeuwen enkele malen op dezelfde plaats herbouwd.De huidige kerk en toren dateren van eind 1800. Het interieur is eind 1900 aangepast, zonder het sobere, intieme, karakter aan te tasten. Er is ruimte ontstaan voor andere activiteiten dan alleen zitten luisteren. Zo biedt de kerk nu meer ruimte voor liturgische activiteiten. Daarnaast is ze in gebruik voor muzieklessen, koorrepetities, concerten en als expositieruimte. Het orgel is van Bakker en Timminga uit Leeuwarden en is gebouwd in 1888.

Tsjerke

Geertruida van Nijvel (+659)

Zij stamde uit een familie die bijna in haar geheel uit heiligen bestond. Haar moeder stichtte een dubbelklooster op het landgoed in Nijvel: een voor mannen en een voor vrouwen. Ze benoemde haar dochter tot eerste abdis. Geertruida was een goede abdis. Ze had veel zorg voor armen en zwakken, zowel binnen als buiten het klooster. Bovendien stelde zij alles in het werk om haar zusters bij te scholen. Ze stierf al op 33 jarige leeftijd, volkomen uitgeput en even oud als Jezus. Men geloofde in de vroege Middeleeuwen dat de ziel na het verlaten van het lichaam de eerste nacht bij Sint Geertrui bleef, de tweede bij de engelen en in de derde nacht ging zij dan naar de plaats die voor haar was voorbestemd. Dat zou er de reden van zijn dat Sint Geertruida meestal met ratten of muizen wordt afgebeeld; zij symboliseren de zielen van de overledenen. Ongetwijfeld omdat je ratten en muizen vaak wel hoort, maar ze niet ziet. In later tijden gaat deze symboliek verloren en wordt Sint Geertrudis aangeroepen om huizen en landerijen te beschermen tegen ratten en muizen.

Sinds 2013 hangt er in de Gertrudiskerk een moderne icoon van Sint Gertrudis geschilderd door Giovanni Dalessie. Aangekocht door de stichting nieuwe iconen in oude kerken.

Tsjerke